Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJZONDERE TOEPASSINGEN VAN DEN DATIVÜS. 91
c. De dativus van don handelenden persoon wordt gere-
geld gebruikt met het gerundivum om een terpUchthuj uit
te drukken en somtijds met andere passiva, vooral het par-
ticipium perfecti. Maar met het gerundivum (onpersoonlijk
gebruikt) van een werkwoord dat den dativus regeert, wordt
de ablativus met a o{ ah gebruikt in plaats van een tweeden
dativus. Bv.
Een zoon moet z ij n e m o e d e r g e h o o r z a-
m e n , m at r i a filio p ar end urn est.
NB. De dativus van den persoon die ziet of denkt staat
geregeld achter het passivum van video (gewoonlijk door schij-
nen te vertalen) bv.
Het schijnt mij toe (of schgnt goed toe)
m i h i V id et u r.
Mondelinge oefeningen.
1. Dit moet door Caesar gedaan worden. -- 2. Wij moeten
met hem gaan. — 3. Ik heb een vader. — 4. Cato had veel
oordeel. — 5. Het was cen hron van genoegen. — 6 Wel-
sprekendheid strekt mij tot vreugde. — 7. Zij zonden troepen
ter hulp. — 8. Hannibal moest vertrekken. — 9. Zijne rede-
voering was ons tot grooten steun. — 10. Caesar had ver-
scheidene legioenen. — 11. Wat is Caius overkomen? —
12. Wat wilt ge (voor u zeiven)? — 13. De Galliërs hadden
een overheidspersoon wiens naam was Vergobretus — 14. Het
kwam Hannibal voor dat de oorlog naar Italië moest worden
overgebracht. — 15. De Eomeinsche Senaat was ten laatste
door Cato overtuigd dat Carthago moest worden verwoest.
Schriftelijke oefeningen.
1. Ik heb met Murena een groote en tang gevestigde
vriendschap.
2. Onschuld loopt grooter'' gevaar dan eer.
3. Tiberius Sempronius, wiens bijnaam was Longus,
streed gelukkig met Hanno.
4. Eijkdom begon een eer geacht te worden ' en roem, gezag
en macht volgden (sing.).
a. Zulfde casus als 't relativum. — h. vert. heeft moer. — e. esse.