Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
BIJZONDERE TOEPASSINGEN VAN DEN DATIVUS.
Brief.
Koning Alexander aan Darius.
Darius, wiens naam gij hebt aangenomen, hoeft de Grieken,
die de kust van den Hellespont bewonen, en de Jonische
koloniën der Grieken met alle (soort van) verwoesting bezocht«.
Vervolgens is hij met een groot leger de zee overgestoken,
Macedonië en Griekenland den oorlog aandoende (abl. absol.).
Wederom is Xerxes, van hetzelfde geslacht, met troepen van
woeste barbaren gekomen om ons aan te vallen ; die, (hoewel)
in een zeeslag overwonnen, toch Mardonius in Griekenland
achterliet, opdat hij zelfs afwezig steden zou (kunnen) ver-
woesten, de vruchten des veldsb verbranden. Maar wie weet
niet dat mijn vader Philippus is vermoord door hen, die uwe
(volgelingen) door de hoop op een groote geldsom hadden
verleid ? Ik weer derhalve den oorlog af, (en) doe (dien) niet
aan. Als gij echter als smeekeling komt, beloof ik u dat gij
zonder losprijs èn (uwe) moeder èn (uwe) vrouw en (uwe)
kinderen zult terugkrijgen. Ik weet èn te overwinnen èn voor
de overwonnenen te zorgen.
42^' Les.
Bijzondere toepassingen van den Dativus.
De volgende gevallen waarin de dativus wordt gebruikt
zijn min of meer opmerkelyk:
a. De dativus commodi beantwoordt aan een groot aantal
uitdrukkingen in hot Hollandsch, zie M. 265; C. 149; S.
469; H. 90.
b. De dativus met esse is de gewone vorm om eenvoudig
bezit uit te drukken, hetgeen moet onderscheiden worden van
het gebruik van den genitivus of pron. possess. met esse,
of van dat van h ah eo dat eerder houden oiin handen hebben
beteekent, M. 271; C. 161; S. 473; H. 104.
rt. vusto. — h. ager.