Boekgegevens
Titel: Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Auteur: Garrer, Antonius Hendrik
Uitgave: Haarlem: Erven F. Bohn, 1884
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4050
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204300
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Latijnse taalkunde
Trefwoord: Latijn, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen ter vertaling in het Latijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
VJII INHOUD.
II. Vorschillondo constructies,
lilz,
los. Wijzigingen van hot praedicaat............67
32 j, Gebruik van tijden ....................................70
33 „ Wenschen en bevelen ................................71
34 „ Gebruik der participia.................73
35 „ Gerundium, gerundivum, en supinum.........75
36 „ Gebruik der coniuncties................................78
III Constructies der naamvallen.
37 „ Appositie.
38 „ Gebruik van den genitivus..............82
39 „ Genitivus bij verba ....................................84
40 „ Dativus bij verba..................86
41 „ Dativus bij passiva....................................88
42 „ Bijzondere toepassingen van den dativus........90
43 „ Bijzonderheden omtrent den accusativus........92
44 „ Bijzonderheden omtrent den ablativus..................94
45 „ Tijdsbepalingen..........................................97
46 „ Plaatsbepalingen ...................100
IV. Adiectiva en Pronomina.
47 „ Bijzonderheden omtrent de adiectiva .........101
48 „ Derivata. Possessiva.................103
49 „ Pronomina. Heflexiva en intensiva...........104
50 „ Pronomen relativum..................106
51 „ Correlativa.......................108
52 „ Pronomina indeSnita.................110
V. Afhankelijke zinnen.
53 „ Voorwaardelijke zinnen I...............'114
54 „ Voorwaardelijke zinnen II...............116
55 „ Voorwaardelijke zinnen Ilt...............118
56 „ Vergelijkende en concessieve zinnen..........120
57 „ Temporede zinnen ..................122
58 „ Bijzonderheden omtrent cum.............. 124
59 „ Redegevende zinnen..................126
60 „ Zinnen van doel....................128
61 „ Zinnen van gevolg..................131
62 „ Zinnen van hoedanigheid................133
63 „ Zinnen met den infinitivus...............135
64 „ Relatieve zinnen in oratione indirecta.........137
65 „ Afhankelijke voorwaardelijke zinnen....... , . . 139
66 „ Hulpwerkwoorden....................141
67 „ Verder gebruik van het relativum...........145
68 „ Aanvullingsoefeningen..................147
69 „ Vergelijking van spraakgebruik............150
Verwijzing naar de spraakleer van Ellendt, bewerkt door
dr. Mehler......................158
Woordenlijst......................