Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
heeft men aan een omloopend rad verbonden. Dit rad
brengt een' wijzer in beweging, die even als de wijzer
van de klok kan ronddraaijen.
In plaats van cijfers heeft men al de letters van het
a b c op die wijzerplaat gezet. Wordt nu op de eene
plaats de stroom beurtelings vrijgelaten en terughou-
den, dan zal ook beurtelings het ijzer door den mag-
neet worden aangetrokken en losgelaten, en de wijzer
zal telkens eene letter verder gaan.
Zoo weet men op verbazend grooten afstand elkan-
der iets meê te deelen. In een oogwenk is het bekend,
want de stroom gaat onbegrijpelijk snel voort.
Men laat den wijzer op die letters, waaruit de woor-
den bestaan, even stil staan, zoodat ze allen, een voor
een, op te schrijven zijn.
Dit werktuig noemt men telegraaf, en omdat de
electricteit en de magneetkracht er beiden bij werken
eene electromagnetische telegraaf. Zij, die zich met het
overseinen van berigten bezighouden, heeten telegra-
fisten. Een berigt heet een telegram.
Wil men met zulk eene telegraaf van de eene
plaats naar de andere zeggen: ih ben ongesteld, dan
laat men den wijzer op de i en daarna op de b,
c en « en vervolgens op de letters van het woord
ongesteld rusten. De telegrafist op de andere plaats
schrijft die letters op en leest later wat er geseind is.
Eene nieuwe uitvinding brengt niet alleen het be-