Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
die langs de stang en den draad, en verspreidt zich
in den grond zonder nadeel te doen.
Zulk een behoedmiddel heet bliksemafleider. Gaarne
zou ik u nog meer van den bliksem mededeelen, maar
gij kunt dit nog niet begrijpen. Legt u maar met
ijver op de naauwkeurige waarneming van alle ver-
schijnselen, die de natuur ons aanbiedt, toe, dan zult
gij ze, hoe langer zoo beter leeren verstaan.
Electromagnetlsche telegraaf.
Behalve door wrijving kan men ook op andere wij-
zen electriciteit opwekken. Er zijn stoffen, die bij
eene enkele aanraking reeds electriciteit vertoonen.
Houdt men een reepje zink boven een zilveren geld-
stuk onder aan den tong, dan zal men een scherpen
smaak gewaar worden, zoodra men het zink en zilver
voor de tong met elkander in aanraking brengt. Men
proeft dan als ware het, de electriciteit, die van het
eene metaal op het andere overgaat.
Men kan een' voortdurenden stroo'm van electrici.
teit verkrijgen, door metalen plaatjes op te stapelen en
met zuur vocht in verband te brengen. Men legt een
plaatje zink neer, daarop een schij^e vochtig laken en