Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
veer met een linnen draad ophangt, dan zal ze alleen
aangetrokken, niet afgestooten worden.
In alle ligehamen zal zich de electriciteit niet zoo ge-
makkelijk openbaren. Er zijn tweeërlei ligehamen, na-
m( lijk zulke, die de electriciteit, welke men er in op-
wekt, behouden; men noemt die niet geleiders^ en zulke,
die ze dadelijk weêr verliezen. Deze worden geleiders
genoemd. Glas, lak, papier, droog hout, alsmede
hars, zijde, kattevel en andere dingen zijn nietgelei-»
ders. Water, ijzer, koper, linnen, ons ligchaam zijn
geleidende ligcliamen.
Wil ik electriciteit in een geleidend ligchaam opwek-
ken, dan moet het op pooten van nietgeleidende stof
rusten of met een handvat van nietgeleidende stof wor-
den opgeligt. Het geleidend ligchaam heet dan geïso-
leerd, Leg ik eene breinaald op een groot bierglas,
dan is de breinaald geïsoleerd.
Men heeft electriseermachines vervaardigd, waar-
mee men veel electriciteit in het eene of andere lig-
chaam als kan verzamelen. Nadert men dat ligchaam
met een' koperdraad of iets anders, dan schijnt de elec-
triciteit daarop over te gaan ; men ziet eene vonk, die
licht rondom zich verspreidt. Zoodra die vonk zich ver-
toont is ze ook weêr verdwenen,
Onweêrswolken zijn dikwijls met electriciteit zooda-
nig geladen , dat eene vonk tusschen die wolken en