Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
dan zal ook eene naald, die op het vel ligt heen eu
weêr schuiven. Op kermissen en in speelgoedwinkels
kan men gemaakte vischjes koopen, benevens een haak-
je, dat magneetkracht bezit. Werpt men die visclijcs
in het water, en komt men er dan met het haakje
bij, dan trekken ze er naar toe en blijven er aan han-
gen. Dat is wel een aardig kinderspel.
Bestrijkt men eene naald met den magneet, zoodat
ze magnetisch geworden is , eu hangt men ze dan aan
een' dunnen draad zoodanig op dat beide zijden in
evenwigt zijn, even als de armen van de balans, dan
zal de naald altijd eene zelfde rigting aannemen. Al
hangt men nog zoo veel magnetische naalden op deze
wijze naast elkander, ze zullen allen denzelfden stand
aannemen. Eene pool zal omtrent naar het noorden,
en dus de andere omtrent naar het zuiden wijzen.
Daarnaar onderscheidt men de polen in noord en
zuidpool.
■ Van deze eigenschap der magneetnaald lieeft men
een zeer nuttig gebruik gemaakt. Men heeft eene
ronde plaat vervaardigd, waarop de verschillende wind-
streken zijn aangewezen. In het midden steekt een
pennetje, waarop eene magneetnaald vrij kan bewegen,
zoodat door het noorden op de plaat met de noord-
pool der naald over een te brengen, alle streken op
de plaat met die aan den hemel overeenkomen. Men
verbindt de plaat, die dan van papier gemaakt moet