Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Zoo snel gaat het geluid door de lucht voort, dat
het elke seconde 330 cl aflegt.
Drupvormige vloeistoffen en vaste ligchamen geleiden
het geluid veel sneller.
Menigmaal gebeurt het, dat het geluid in zijn' voort-
gang gestuit wordt; dat het tegen bosschen, muren of
andere ligchamen stoot en dan weêr wordt terui;i?e-
tl O
kaatst. Dat teruggekaatste geluid dringt weêr tot onze
ooren door, zoodat wij, hetgpen wij spraken of riepen ,
nog eens hooren. Dan heeft er eene ecko plaats.
Kindoren vermaken zich daarmee wel eens.
liicht cn Kleuren.
Wat zou liet leven zijn zonder licht? Wij kunnen
ons bijna niet voorstellen, hoe akelig het zou wezen,
als wij altoos in het donker mossten rondtasten; zeker
zou het dan wel treurig zijn. Wanneer men maar
een' enkelen nacht wakend doorgebragt heeft, is men
verblijd, als de dag begint aan te breken, want met
het licht keeren opgeruimdheid en vrolijkheid terug.
De zon is de voornaamste bron van licht, ook
de maan ontvangt haar licht van de zon en kaatst dit
op de aarde terug; de sterren geven ons m^de eenig