Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
om stak men dikke staven ijzer door openingen, die
in de beide muren gemaakt waren. Aan den buiten-
kant van eiken muur was iedere staaf met dwarsstaven
verbonden, die door middel van schroeven zoo digt
mogelijk aan den npuur werden geschroefd. Nu wer-
den de staven tussclien de beide muren gloeijend ge-
maakt, zoodat ze langer werden. De schroeven kon-,
den daardoor wat aangedraaid worden, en toen de
staven bekoelden, trokken de muren een weinig tot
elkander. Dit herhaalde men eenige malen, tot dat de
muren volkomen regt stonden. Zoo weet men van de
uitzetting door de warmte partij te trekken.
Dikwijls is het van veel belang naauwkenrig te we-
ten, hoe warm het is, bf in de lucht buiten- of bin-
nenshuis, öf in eenige ruimte.
Eeuwen lang heeft men dit moeten gissen, maar
tegenwoordig kan men met juistheid de warmte in
vergelijking met die van andere ligchamen bepalen*
Het is de ihermomet'er, die ons daartoe in staat stelt.
Thermometer wil zeggen ïoarmtemeter. Ge begrijpt
wel, waarom hij dien naam draagt. Hij bestaat uit
een glazen pijpje, dat van onder in een bolletje eindigt.
Dît bolletje en ook een gedeelte van de pijp zijn ge-
vuld met eene vloeistof.
Men neemt /meestal kwik , omdat dit niet dan bij
hevige koude bevriest, eerst bij hooge warmte kookt
en zich snel en geregeld uitzet. Boven die vloeistof