Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
gewreven, wordt; zelfs zeer heet, even als de cent,
die men spoedig over de tafel heen en weêr schuift.
De lucifers ontbranden door wrijving.
Eindelijk wordt nog warmte opgewekt door sommige
stoffen digt op elkander te pakken. Als het hooi niet
droog, maar eenigzins vochtig in den hooiberg wordt
gebragt, begint het te verhitten, of zooals men dat
noemt, te hroeijen, en somtijds van zelf te ontbranden.
Hetzelfde lieeft wel eens plaats met steenkolen of
I
katoen , als deze stoffen in een schip of pakhuis op-
eengestapeld zijn.
Koude«
Wat wij gewoon zijn koud te noemen, is niet wer-
kelijk iets, dat bestaat; en als wij zeggen, dat dit
of dat ligchaam koud is, geeft dit te kennen, dat het
voor ons gevoel weinig warmte bezit.
Hij, die de hand eerst in heet, en daarna in laauw
water steekt, vindt dit laatste koud, terwijl een ander,
die eerst de hand in koud water houdt, en daarna in
hetzelfde laauwe water, dit laatste warm noemt. Wij
kunnen dus over koude en warmte niet dan bij ver-
gelijking spreken.
Een ' koud ligchaam wordt verwarmd, door het in
aanraking te brengen met een , dat warmer is. Dit