Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
is die uitzetting zoo groot', dat vaste ligehamen daar-
door vloeibaar worden. Bij vermindering van warmte
keeren zij weêr tot den staat van vaste ligcharaeu terug.
Zoodanig zijn de metalen en hst vet. Vloeistoffen gaan
bij groote warmte snel tot den staat van damp over.
Gebeurt dit, dan zegt men, dat die stoffen/J'O/Je?«. Zoo
is dit het geval met het water, wanneer eene kolom
van damp uit de tuit onder het deksel van den ketel
te voorschijn komt. Wordt die damp afgekoeld, dan
wordt zij weêr drupvormig vloeibaar.
De waterdamp of stooirt bezigt men in vsle fabrieken
als beweegkracht van machines. Water-, houtzaag-,
koren- en oliemolens, suikeraffinaderijeu, boekdrukke-
rijen , papierfabrieken werken door middel van dien
stoom, en de spoorwagens en stoombooten komen door
hem in beweging.
Tot het verdampen van vloeistoffen is het echter niet
noodig, dat zij koken. Het gewasschen goed, dat men
te droogen hangt, dampt zelfs bij groote koude uit en
wordt eindelijk droog. Het water in goten en op
steenen verdwijnt ook; doch deze verdamping der vloei-
stoffen gaat natuurlijk langzamer dan die door middel
van koken plaats heeft.
Door wrijvhiff wordt ook warmte opgewekt. Die
koude handen heeft, en geen vuur, om die te ver-
warmen, wrijft ze in elkander, en ze worden warm.
Het mes, dat eenige malen over de slijpplank wordt