Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
noemen, is dit toch eigenlijk het geval niet: er is
lucht in, die het water belet in het glas hooger op
te stijgen. Door deze eigenschap der lucht is het mo-
gelijk, zich onder de oppervlakte van het water te be-
geven, namelijk met de duikerklok, eene van onder
open kast, die overigens goed gesloten is. Aan de
zijden zijn banken bevestigd, waarop men zich kan
nederzetten. Bij het nederlaten is de klok vol lucht,
die aan het water het binnendringen belet, en veilig
kunnen de werklieden nu den bodem der zee of eener
rivier onderzoeken, de schatten ophalen, die zich door
het vergaan van schepen op dien bodem bevinden, of
metsel- en andere werken aanleggen. Daar echter de
lucht in de klok door de gedurige ademhaling bederft,
en ongeschikt wordt om er in te leven, zoo is er eene
lange buis aan de klok gebragt, die tot boven de op-
pervlakte van het water reikt, en waardoor gestadig
versche lucht wordt aangevoerd.
Versche lucht is zoodanige, die geene bestanddee-
len bevat, welke nadeelig voor de gezondheid zijn.
De lucht, waarin wij leven, bestaat hoofdzakelijk uit
twee soorten: stikstof- en zuurstoflucht.
Beiden zijn op zichzelf ongeschikt om er in te le-
ven. Yan de stikstof is in den dampkring viermaal
zooveel aanwezig als van de zuurstoflucht. Door adem-
haling, verbranding, enz, vermindert de zuurstof, waar-
door de ademhaling belemmerd wordt en benaauwdhe-
4*