Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
De waterdeeltjes worden door de zwaartekracht ge-
lijkelijk naar beneden getrokken, en zoeken steeds in
rust te komen, maar door de gemakkelijkheid, waar-
mede zij zich over elkander bewegen, worden zij door
geringe otirzaken weêr in beweging gebragt, en vor-
men eene ong^jhjke oppervlakte. Doch dan vloeijen
die deeltjes, door de zwaartekracht der aarde aange-
trokken , naar alle zijden af, en moeten dus, in vol-
komen rust, een horizontaal vlak of waterjms ver-
toonen.
Diezelfde zwaartekracht veroorzaakt ook de drukking
der vloeistoffen. De onderste waterdeeltjes worden door
die, welke daar boven zijn, naar alle zijden gedrukt.
Maakt men een gaatje in den bodem van een' pot,
dan loopt de vloeistof van de drukking door de ope-
ning weg.
Maar er heeft ook eene zijdelingsche drukking plaats,
zoo als ge zien kunt aan een' emmer, waarvan de dui-
gen niet goed sluiten. Door de openingen aan de zij-
den stroomt dan het water weg. Denkt ook aan de
kraan eener gewone koffijkan. Dat er eindelijk ook
eene opwaartsche drukking plaats heeft, kunt gij op-
merken aan den trekpot, bij welken de vloeistof uit
de tuit komt, die schuin naar boven gerigt is, en
aan de fonteinen, waarvan de waterstraal zich soms
tot eene aanmerkelijke hoogte verheft.