Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Bij alle vloeistoffen is de zamenliang der deelen
niet . dezelfde. Wanneer ik een' stok in liet water
steek , dan neemt dat terstond de plaats van den stok
weêr in, als ik dien er uittrek, terwijl de siroop,
waarvan de deelen onderling sterker zamenliang hebben,
niet zoo spoedig de leêge plaats van een' stok of iets
anders inneemt. Dus is water meer vloeibaar dan siroop.
Opmerkelijk is de gedaante, die vloeistoffen aanne-
men, wanneer men die in kleine hoeveelheden vrij laat
nedervallen. Of men daartoe melk, olie, water of
eenige andere vloeistof bezigt, altijd nemen die deeltjes
in het nederdalen den vorm van bolletjes aan. Denkt
aan de olie, die van de lamp druipt, aan de tranen,
die over de wangen vloeijen, aan den dauw op de
bladeren, en aan de inkt, die van de pen valt. Het
zijn altijd droppels.
Zulke vloeistoffen, die droppels kunnen vormen,
noemt men drupvormige vloeistoffen, om ze te onder«
scheiden van eene andere soort van vloeistoffen, lucht-
aardige vloeistoffen genoemd. Daartoe behoort de damp-
kringslucht, die onze aarde omgeeft, en waarin wij
leven; de damp van kokend water, enz. Van deze
vloeistoffen hebben de deelen volstrekt geen' zamen-
hang, maar verwijderen zich van elkander naar alle
zijden , als zij daarin niet verhinderd worden.
, Zoo hebben wij gezien, dat ligchamen vast, dru])-
vormig- of luchtaardig vloeibaar zijn.