Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Tloeistoircn.
"VYil .men van een stuk hout een gedeelte afnemen,
dan moet daartoe nog al eemge kracht worden aange-
wend, ja, er dienen menigmaal werktuigen gebezigd
te worden, die dat werk verligten kunnen.
Beitel, schaaf en zaag zijn daartoe ten dienste van
den timmerman. Het mes dient den schoenmakers en
boekbinders tot het snijden van leer en papier, de
schaar komt de naaister tot het knippen van allerhande
linnen, wollen en katoenen stoff'U te pas , het hakmes
maakt het den slager gemakkelijk, om vleesch en been-
deren in kleinere deelen te verdeelen, terwijl de glazen-
maker de harde diamant gebruikt, om de overtollige
stukken van het glas af te nemen.
Van al de opgenoemde ligchamen trekken de deelen
elkander met meer of minder sterkte aan, men noemt
zoodanige ligchamen daarom vaste ligchamen.
Vloeistoffen zijn zulke stoffen, waarvan de deeltjes
elkander zoo weinig aantrekken , dat de minste bewe-
ging ze van elkander scheidt en over elkander heen
doet bewegen. Een z-^ilend schip scheidt het water ,
waardoor het gaat; doch de plaats, die het besloeg,
wordt terstond weer door het water ingenomen, als
het schip die heeft verlaten. Hetzelfde zamenvloeijen
heeft ook plaats bij olie, melk, siroop, jenever, kwik,
enz., daarom zijn al die stoffen vloeistoffen.