Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Het zijn allen werktuigen, die tot verschillende einden
dienstig zijn. Andere handwerkslieden gebruiken weer
andere werktuigen, die meestal kunstig zijn zamenge-
steld, en juist geschikt, om er datgene meê te doen,
waartoe ze bestemd zijn.
De menschen, die ze gebruiken, moeten ook in
staat zijn, om ze goed te behandelen. Kinderen mo-
gen vele werktuigen niet in handen nemen, omdat zij
ze, en ook zich zeiven ligt benadeelen. De pen , de
griffel, de schaar, het mes, de naald en de speld be-
hooren ook tot de werktuigen.
Veel menschen dragen een zeer kunstig werktuig bij
zich, namelijk een horologie. Hebt ge het uurwerk
wel eens van binnen bezigtigd, en dan wel opgemerkt,
hoeveel raderen en andere dingen daar met elkander
werken, om ons den tijd aan te wijzen? Gewoonlijk
■wordt het horologie eiken morgen of avond opgewon-
den, en dan loopt het den ganschen dag door, zonder
een oogenblik stil te staan. De groote wijzer wijst de
minuten en de kleine de uren aan.
In menige woning is eene klok, wier slinger onop-
houdelijk heen en weer gaat, en waarin de gewigten
het werk aan den gang houden.
Verder treft men dikwijls koffijmolens, tangen, weeg-
schalen , pompen, blaasbalgen, kruiwagens, spinnewie-
len, draaibanken, ploegen, eggen en meer werktuigen
aan, die wel waardig zijn eens wat nader bezien te worden.