Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
de pooten of boven bet voetstuk. Valt een loodlijn
uit het zwaartepunt buiten de pooten of het voetstuk,
dan zou het voorwerp omkantelen.
Ligelmmen, die bij den grond het zwaarste zijn,
staan vaster dan ligchamen die, zoo als men het noemt,
topzwaar zijn. Hoe zwaarder het voorwerp onder is ,
hoe lager het zwaartepunt ligt, en hoe meer het voor-
werp kan heen en weêr bewegen , eer de loodlijn uit
het zwaartepunt buiten het steunsel valt. Een wagen
hooi, die zeer hoog beladen is, valt daarom veel eer
om, dan een wagen met lood bevracht. Met zwaarte-
punt ligt bij den wagen met hooi veel hooger, en komt
het daarom bij het op- en afrijden van bruggen soms
buiten de wielen , dan moet de wagen omkantelen.
Het zwaartepunt van ons ligchaam ligt in den on-
derbuik. Het is ons nist moeijelijk, dat zwaartepunt
te ondersteunen; maar kinderen, die pas leeren loopen,
houden zich aan alles vast en vallen dan nog gedurig.
Zij voelen nog zoo dadelijk niet, of hun zwaartepunt
wel boven hunne voeten is. Gods wijsheid gaf aan
onze beenen voeten. Daarom staan wij op onze twee
voeten veel vaster, dan bijv. de hond, als hij op zijne
twee achterste pooten staat.
Als wij op den grond met een stukje krqt eene
lijn trekken van de teenen van den eenen voet tot de
teenen van den anderen voet, en die lijnen doorhalen
rondom onze twee voeten en achter de hielen heen,