Boekgegevens
Titel: De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Auteur: Buijs, Johannes
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1861
3e dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1534 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204298
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine Buijs: natuurkundig schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
tot het rijk der delfstoffen behooren. In enkele stre-
ken der aarde heeft men bergen, waaruit van tijd tot
. tijd gloeijende stoffen opstijgen. Vlammen en rook
komen dan te voorschijn, en menigmaal stroomt de
gloeijende stof over den rand van de opening (krater)
vau den berg. Die stoffen nu, door zulke vuurspu-
wende bergen uitgeworpen, noemt men vulkanische
zelfstandigheden. Zij heeten zoo, omdat vuurspuwende
bergen ook wel vulkanen genoemd worden.
De Kemclilgchanien.
Is de lucht helder, dan vertoont zij ons eene schoone
blaauwe kleur. Gij moet echter niet denken, dat zich
boven ons een gewelf uitstrekt, dat die kleur heeft.
Neen, dat schijnbaar gewelf ontstaat, door dat wij
met ons oog niet verder kunnen doordringen. Het is
eene oneindige ruimte, die wij niet kunnen afzien, en
die zich als een blaauw uitspansel aan ons oog voor-
doet. In die ruimte wentelen duizenden bollen, die
wij het best bij heldere nachten kunnen waarnemen.
Zij heeten sterren. De meesten zijn op onbegrijpelijke
afstanden van ons verwijderd. Bedenk eens, het licht
van de zon komt tot ons in ruim 8 minuten, en nu
zijn er sterren, wier licht vele jaren tijds behoeft om
tot ons te komen.