Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 V
llet is twaaii' uur.
± Ii< volgde plechtstatig mijnen kamerbewaarder naar de
audiëntiezaal.
3. Een kort oogenblik van zelf-inkeer zal mijne uitmun-
tendheid niet schaden.
4. Er stonden nog een paar wegen open. j
5. Ik was nog niet tot een vast besluit over mijne aan te j
nemen houding gekomen.
(). Wat is er van uw verlangen, mijne beeren ?
7. Zijne bedeesdheid week gaandeweg.
8. Een eenvoudig gekleed man van tusschen de 50 en 60
jaren met een gunstig uiterlijk stond voor mij.
!t. Op een dergelijk bevel scheen hij niet gerekend te
hebben.
10. Gelukkig had de kamerbewaarder reeds den Rurgemee.s-
ter van li. aangediend.
11. Een inferieur "ambtenaar behoefde ik niet staande te
ontvangen.
12. Met twee woorden had hij mij op de hoogte gebracht.
13. Ue concierge trad eenige minuten daarna met den dooi'
Burman gewenschten vierden man binnen.
14. Het klokje van 't Binnenhof slaat elf uur.
15. Hij ontving mij met een verheugd gezicht.
16. Allen zijn in gespannen verwachting.
(Piet Vluchtig.)
17. De slimheid gluurt hem de oogjes uit.
18. Wel, man ! heb ik dat ooit verteld ?
19. Wel, vrouw ! wat wiss'ling in ons lot !
20. Wat zit gij spraakloos en versuft ?
21. Heeft ons geluk u overbluft?
22. Nu fluks aan 't overleggen!
23. Sta één dan van de tweeling' af!
24. Maar vrouw! — mijn God. wat wordt gij bleek ! : K