Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
t'eiie voorstelling geenszins veronderstelt, dat er twee-
maal gedacht is, heeten ook de laatste zinnen
ter onderscheiding van de enkelvoudige zinnen, waarvan
eik lid is uitgedrukt door een woord met of zonder
bepalingen) heeten ze enkelvoudige zinnen met veelvoii-
dige zinsdeelen.
<)I*>IKHKING. Geeft men van zin de definitie voorkomende op
bladz. ()4 en vat men dus den persoonsvorm op als kern van den zin^
dan volgt daaruit, dat men niet kan spreken van eenen enkelvoudigen
zin met een veelvoudig gezegde: zooveel gezegden, zooveel zinnen; in
het voorbeeld onder 2 hebben we dan samentrekking.
Opgave.
Schrijf eenige enkelvoudige zinnen op en plaats naast
eiken zin eenen anderen met een veelvoudig zinsdeel.
Recapitulatie.
I. Bij eiken zin kan men de vraag stellen: bestaat het
hoofddeel van 't gezegde uit een werkwoord of uit een
koppelwoord en een naamwoordelijk deel ?
l. Elke zin is actief, passief, mutatief of immutatief.
3. Elke zin is bepaald of onbepaald.
4. Elke zin is volledig of elliptisch.
5. VAke zin is oordeelend, vragend, uitroepend, gebiedend
of wenschend.
(). Elke zin is bevestigend of ontkennend.
7. Een enkelv. zin kan een of meer veelvoudige zinsdeelen
bevatten.
Opgave.
Ontleed de volgende zinnen in hunne twee hoofddeelen.
en benoem ze naar de soort, waartoe zij behooren. (Let
op de onderscheidingen, in de recapitulatie voorkomende
onder n^s :2—fi.]