Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O redelijke wezens dwaas!
't Onvernuftig vee, helaas.
Is veel nijver
En veel stijver
In den ijver tot Gods lof.
Dan de inensch van 't beste stol'.
15iii;i)Kiio.
A. Ochtendlied. Ochtend beteekent den vroegen morgen,
den morgen bij het aanbreken van den dag. b. v. in:
»Zie den ochtend ons verrassen met den schoonsten
purpergloed." Ochtend kan ook beteekenen den morgen-
tijd, den voormiddag, b. v. in : ik heb den geheelen
ochtend gestudeerd. Welke beteekenis heeft het in
Ochtendlied ?
Zonnetje, hoofdjen, lichtjes, gezichtjes, verschietjes, enz.
Is het niet opmerkelijk, dat er zooveel verkleinwoorden
in bovenstaand lied voorkomen? Hoe is dat te ver-
klaren? Een verkleinwoord beteekent gewoonlijk iets,
dat klein is in zijne soort. Toch zult ge bovengenoemde
verkleinwoorden niet omschrijven door kleine zon. klein
hoofd enz. Duiden de verkleinwoorden oompje, paatje,
hartje enz. ook iets kleins in hunne soort aan? Of
iets liefs, iets aanvalligs? 't Ivleine in tegenstelling
met het groote. lompe en onbehouwene, is lief. is
bevallig. Aan den anderen kant echter, wat klein is.
heeft vaak weinig waarde, wordt dus weinig geacht,
wordt licht geminacht, niet zelden veracht. Vandaar
dat een verkleinwoord soms gebezigd wordt ter uit-
drukking van geringschatting, b. v. in : »Wat wil toch
dat manneke?"
En beslaat der bergen top.....De smid beslaat een
paard. Dit stukje beslaat vier bladzijden. Deeg beslaan.