Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE AFDEELLNG.
DE ENKELVOUDIGE ZIN. *)
1. Het wezen van den zin.
Het kind speelt. Het boek is nieuw. Het huis wordt
gebouwd. Mijn broer is timmerman.
Door ieder der bovenstaande zinnen geeft de spreker
te kennen, wat hij op zeker oogenbiik gedacht heeft.
Een zin of volzin is de uitdrukking van eene gedachte
door middel van woorden; men onderscheide dus wel
de gedachte en den zin ; de laatste is eene voorstelling
van de eerste.
[Door waarneming verkrijgt de mensch voorstellingen
en begrippen van zelfstandigheden, werkingen, hoe-
danigheden en betrekkingen. Hij heeft het vermogen,
om met die voorstellingen en begrippen te werkten;
werken met voorstellingen en begrippen heet denken;
gedachten zijn de producten van het denken, liet open-
baren der gevormde gedachten kan op verschillende
wijzen plaats hebben, o. a. door spreken en schrijven.
Zoowel bij 't spreken als bij 't schrijven heet de uitdruk-
king der gedachte zin of volzin.']
*) In Xoord en Zuid. 13de jaargang no. 2, komen twee zeer belang-
rijke opstellen voor over den zin. Uit de wijzigingen in dit hoofdstuk
l)lijkt, dat wij die opstellen met instemming hebben gelezen.