Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
()1
Eene .... stilte ging den storm vooraf'. Sloten is een
......stadje. Wat geschikt is om te dooden. om den
dood te veroorzaken, wat a. h. w. den dood in zijnen
schoot verbergt, heet . . . , Waar overeenkomst bestaat
met den dood, waar dus stilte heerscht en alle leven
gebannen schijnt, is het .... 't Eerste der synoniemen
is afgeleid van een w.w., het tweede van een z.n.w.
Heproef zelf de beteekenis in verband te brengen met
de afleiding.
i. Kort, bondig, beknopt.
Een opstel, dat weinig uitgebreidheid bezit, weinig woor-
den bevat, is......Jievat het niettegenstaande die
kortheid veel belangrijks, is het dus de samenvatting
van veel wetenswaardige zaken, dan noemen we het....
En eindelijk, als het Hink in elkaar is gezet, als het
duidelijk is en gebonden samenhangend), dan heet het
.... Noem nu van alle drie woorden het tesenjiestelde.