Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Bit geeft waardij aan H goud. Waarop wijst dit terug ?
Waarde en waardij beteekenen hetzelfde; toch yinden
we bij dichters vaak 't laatste; hoe komt dat zoo ?
Zoolang uw dagen vlieten. Als onze dagen niet meer vlieten,
m. a. w. als we niet meer.....kunnen we 'tgoud
zeker ook niet meer gebruiken. Had 1$. dezen zin dan
niet even goed kunnen weglaten ?
Acht geen verloren goed. Achten is hier synoniem met....
Zoodra het echter eenen persoon als object bij zich krijgt,
en de bepaling der waarde, waarop die persoon ge-
schat wordt, niet vermeld wordt, krijgt achten de
beteekenis van : op hoogen prijs stellen, b.v.: »ik acht
hem ; hij woi dt alom geacht " Achten ^ovAt dan synoniem
met hoog ....
A.
Ach, och.
Vul een van beide tusschenwerpsels in 't volgende in.
. . . .! hoe lief! . . . .! mijn vriend is gestorven!
.....! wat is het koud !....! wilt ge me even
bijstaan ?....! welk eene ramp !....! had ik zoo
iets kunnen voorzien !....! spoed u toch !
Ter uitdrukking van smart en droefheid gebruikt men
....., terwijl .... dient, om ongeduld, begeerte,
verlangen enz. aan te duiden.
Intusschen kunnen beide woordjes bij werischen voor-
komen ; er is dan verschil in opvatting. Let op het
volgende: »Och! mocht ik u eens wederzien!" »Ach!
mocht ik u eens wederzien !" Welke van beide zinnen
geeft, behalve het verlangen naar 't wederzien, tevens
de smart over de scheiding te kennen ?
2. Mond. Wat beteekenen de volgende uitdrukkingen ?