Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
In plaats van darren, waarvan «e nog den vorm dorst
over hebben, gebruiken we nu durven.
Ziet ge ook verband tusschen de beteekenis van dartel
en die van darren ?
Met half ontbloote leden, 't Hoofd ontblooten. 't Zwaard ont-
blooten. liet bloote oog. De bloote degen. Een bloot vermoe-
den. Verklaar 't gebruik van bloot en OM^&Zoofe» in't bo-
venstaande. Wat beteekent de uitdrukking naakt en bloot?
Ten veldrei troggelen. Rei kan beteekenen: koor en dans.
Wat beteekent het hier ?
Troggelen =: »met listigheid, met bedrog bedelen."
Iemand iets aftroggelen Heeft troggelen in
bovenstaand vers de gewone, ongunstige beteekenis? Of
zou 't meer overeenkomen met meetroonen, lokken ?
U. Ach, niets bestendig, niets. Is ach, als uitroep van droef-
heid, hier gebruikt om bitter leed, hevige wanhoop,
of wel om stillen weemoed aan te duiden ?
Dit roepen u de jaren, dit ieder avondstond. Hoe kunnen de
jaren, hoe kan de avondstond zulks den mensch toeroe-
pen ? Waarom heeft de dichter hier avondstond en nietmor-
genstond gebezigd? 't Laatste zou toch onberispelijk zijn.
Zoo haastig weggevaren als aangebroken. Door welk woord
kunt ge zoo vervangen ? In wegvaren heeft varen nog
de oude beteekenis van gaan. Kent ge meer woorden,
waarin varen zoo voorkomt ?
Met altijd open mond. Heeft deze uitdrukking hier dezelfde
beteekenis als in: met open mond luisteren ?
De Winter lost zich op in 'tzoel der lenteluchten. Wat
beteekent oplossen in : een voorstel oplossen ; een raadsel
oplossen; zout in water oplossen; eene samenstelling
oplossen ; een accoord (in de muziek oplossen ?
A'erklaar ook oplossen in bovenstaand vers. Hoe ver-