Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
is: krimpev van koude? Wat beteekent de uitdiukkinji:
hij geeft geen krimp ?
In hun kom. De kom eener rivier. Eene kon>. niet water.
De kom van 't dorp. Wat beteekent kom hier ai''
Het aardrijk werd vernieuwd. Aardrijk staat hiei' voor
grond of hodem en beteekent dus hetzelfde als aarde
of aardbodem. Oorspronkehjk stond aardrijk tegenover
hemelrijk en l)eteekende: de aarde, beschouwd als een
koninkrijk, dus het rijk der aarde, alhoewel het ge-
woonlijk »min of meer figuurlijk of schilderachtig" is.
Doe dat in een paar voorbeelden uitkomen.
Het aardrijk werd vernieuwd of ... . Hoe verklaart
ge 't gebruik van vernieuwen hier ? Denk ook aan:
een kleed vernieuwen; den ijver vernieuwen. Wat
beteekent: met vernieuwden ijver aan "twerk gaan?
De trits Bevalligheden. New-York, Brooklijn en Jersey
(]itv vormen samen eene stedentrits. (Bruins.^ De Gratiën
of Bevalligheden, godinnen der bevalligheid en lief-
lijkheid, de beschermsters van 't schoone, 'ilietiijke,
waren Euphrosyne, Aglaia en Thaleia; ze zett'en aan
alles bevalligheid en sierlijkheid bij. Uit het boven-
staande blijkt, dat trits .... is. Hoe verklaart ge
't gebruik van Bevalligheden in bovenstaand vers ?
Den dartlen nimfenstoet. Nimfen waren godheden, die
in bronnen en beken woonden, of wel in bosch of
op veld en weide thuis behoorden. Zoo sprak men van
nimfen der wateren, der bergen enz., zelfs van boom-
nimfen. Wat beteekent nu nimfenstoet?
Dartel kan beteekenen: levenslustig, opgewekt, brood-
dronken, loszinnig, weelderig, wulpsch. Welke betee-
kenis heeft het in bovenstaand vers? Dartel is afge-
leid van 't oude w.w. darren, dat wagen of durven be-
teekende.