Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
= laat me spoedig vertrekken. Wat beteekent oji/ïoi/rfew
in 't volgende: «De winterstorm hield op met razen."
De hand ophouden. Zich ergens ophouden.
Hij gebood de schepen zee te kiezen. Gebieden beteekende
oorspronkelijk : bekend maken, doen weten, doen kennen ;
thans is 't synoniem met bevelen, een hevel geven. Toch
komt de oorspronkelijke beteekenis van gebieden nog
voor in den zin van openlijke afkondiging en wel in
de uitdrukking: Onder de geboden staan = in den
tijd der huwelijksafkondiging zijn.
In het iceifelen van de kans. i\ls de kans weifelt, staat
ze dan gunstig? Is ze dan verkeken? Hoe is het dan?
Waardoor kunt ge weifelen vervangen ? Wanneer zegt
men, dat de kans keert ? Wat is eene iveifelende hou-
ding? Vergelyk weifelen met tivijfelen.
De blaam van roekeloosheid. Blaam = berisping, af-
keiuing, verwijt. Waarin zou hier de blaam bestaan
hebben ? Waarop zou die blaam gekleefd hebben ? Wat
beteekent de uitdrukking: iemand eene blaam aan-
wrijven ?
Roekeloos, van den stam reuck - zorg afgeleid, betee-
kende zorgeloos. Hoe leidt ge daaruit de tegenwoordige
beteekenis van vermetel af?
Den blaam niet ontgaan. Zijn naam is mij ontgaan. De
erfenis, waarop ik zoo stellig gerekend had, is mij
ontgaan. Wat beteekent ontgaan in deze zinnen ?
A.
I. Welke beteekenissen heeft slag in het volgende?
Slag bij Duins. Hij gaf me eenen slag in het aangezicht.
Eerst zien we den bliksem, daarna liooren we den slag.
De dood van den l'rins was een harde slag voor het
vaderland. Met kinderen om te gaan, daar heeft hij bij-
liOSWMK EN w.vi.STiiA. lict Lovende Woord. 11. 3<le dnik. 4