Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
hiermede bedoeld ? Er is toch geene sprake van eene
nederlaag; de slag was nog niet eens begonnen en
't einde van dien strijd was de zege der Staatschen.
Iloe verklaart ge dan bovenstaanden zin? Let vooral
op de wijze en den tijd, waarin het w.w. voorkomt.
Buiten Ostende geen plaats van geivicht. Hier is buiten ~
, ......Wat is eene plaats van geivicht 9 eene zaak
van gewicht? een man van gewicht? Welk b n.w. kunt
ge in deze drie voorbeelden telkens voor gewicht in-
\ vullen? Hier wordt dus meer bedoeld dan uitgedrukt.
"tTs er mee als in de uitdrukking: een man van ge-
boorte, waarin ge voor geboorte eveneens een b.n.w. .
nl. aanzienlijk, kunt invullen.
Plaatsen van eenig gewicht. Wat beteekent eenig hier? En
hoe is het in 't volgende : Zijn eenig kind is gestorven;
Amsterdam is eenig.
De vijand had Ostende achter den rug. Hij heeft het exa-
men achter den rug. In den eersten zin drukt achter
eene betrekking van plaats uit tusschen twee voor-
werpen. Hoe is het in den tweeden zin? Bedenk,
dat men den tijd kan vergelijken met eenen weg, dien
men aflegt.
Wanneer zegt men van iets, dat er meer achter zit?
En wanneer: Ik hen er achter ?
■ De Prins zond eenige vaandels en kornetten vooruit. Wat
beteekenen de woorden vaan, windvaan, vaandel, vendel,
vaandrig? Eene kornet kan een standaard der ruiterij
beteekenen. Wat beteekenen intusschen de woorden
vaandel en kornet in 't bovenstaande ?
Den vijand ivat op te houden. Welk onderscheid is er
tusschen den vijand ophouden en den vijand tegenhou-
den? Waarom zou tegenhouden in 't bovenstaande niet
passen? Let op 'tvolgende: houd me niet lang op