Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
is 't met vijandig? Wat is een vijandig menscii ? Hoe
zegt ge : hij was mij vijandelijk of vijandig gezind ?
Naar de zege staan; naar eene betrekking staan; naar
iemands leven staan. Hier heeft staan de beteekenis van ...
De schielijke optocht. Schielijk uit schierlijk, en dit van
schier, dat vroeger spoedig beteekende en nog over is
in schier ofte morgen. — te eeniger tijd. Schielijk =r
spoedig, haastig. Bij optocht denkt ge aan . . . .:
in 't bovenstaande zoudt ge 't dus liever vervangen
door ....
Het Staatsche leger lag nog onversterkt voor Nieuwpoort.
Wat wil onversterkt hier zeggen? (Ie weet zeker, dat
Maurits zich den korten tijd. gedurende welken Ernst
Casimir den vijand bij de brug te l.etlinghen ophield.
ten nytte maakte, om zijne legerplaats te.....om
zijn leger te ... .
C. In verlegenheid. Verlegen, eigenlijk door 't liggen, 't lange
liggen min of meer bedorven, komt hier niet in de
oorspronkelijke beteekenis voor. Iemand is verlegen,
als hij zich niet op zijn gemak gevoelt, als hij be-
deesd, bedremmeld is, beschaamd staat; hij bevindt
zich dan niet in zijnen gewonen toestand. Wat betee-
kent de uitdrukking: verlegen om iets zijn ?
De slag icas onvermijdelijk, tenicare .... Wanneer zou
hij dat niet geweest zijn? Wat beteekent dus tenware?
(uit het en ware — ware het niet.)
Eene al te schandelijke vlucht met de schepen. Hoe kan hier
van eene schandelijke vlucht gesproken worden ? Is eene
vlucht altijd schandelijk ? Geef eens een paar voor-
beelden van het tegendeel. Met de schepen: met betee-
kent hier zeker niet: in gezelschap van; wat dan ?
De nederlaag zou onherstelbaar geweest zijn. \\at wordt