Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
zich ooiv vergissen in het meten zijner krachten, ni. a. w.
men kan zijne krachten overschatten; dan wordt men
vermetel. Vandaar dat vermetel synoniem is met ....
Om de Staatschen hunne vermetelheid te doen beklagen.
Wie zouden hier doen beklagen ? Wie zouden zich
beklagen ? En eindelijk: wat zou beklaagd worden ?
Ontbind evenzoo: ik doe hem zijne fouten inzien, (leef zelf
eenige zinnen op, die op dergelijke wijze gevormd zijn.
Men kan klagen over iemand; men kan iemand fteWage»;
men kan iemand aanklagen. Wat is het onderscheid ?
Wat beteekenen de uitdrukkingen: 't Is God geklaagd'.
en hij klaagt steen en been 1
Men kwam tot een hoofdtreffen. Men is een onb. v. n. w.
Is 't hier echter wel zoo onbepaald ? Zie bladz. 22.)
Wat verstaat ge door een hoofdtreffen ? Treffen, alleen
gebezigd, zou zeker te zwak zijn; een treilen toch
beteekent een gevecht, eene schermutseling. Treffen
beteekent ook ontmoeting, aanraking. Iloe kunt ge de
beteekenis van treffen (gevecht) uit die van treffen
[ontmoeten, raken, beroeren) alleiden ? Wat beteekent
treffen in de volgende uitdrukkingen? Dat portret is
goed getrotfen. Hij heeft het met die betrekking ge-
trollen. Dat treft mij. De vrede is getroHen. Een ver-
gelijk treilen.
Tot daden komen. Tot rust komen. Tot bedaren komen.
Hier heeft komen de beteekenis van ....
De Nederlanders hadden ook reeds geleerd. Welke betee-
kenis krijgt deze zin bij weglating van ook? Wat
hadden de Nederlanders dan reeds vroeger geleerd''
Leeren wordt hier gevolgd door eenen infinitief met te;
het heeft dan de beteekenis van ....
Op vijandelijken bodem. Vijandelijke troepen: vijandelijk
kunt ge omschrijven door van den vijand. Doch hoe