Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
gen — kwaad, verloonid. Wat beteekent het in »de
verholgen zee
Als ge geen geringe door groote vervingt, zou de zin
dan gelijk blijven ? Vergelijk ook : hij heelt niet weinig
kwaad uitgevoerd ; hij heeft veel kwaad uitgevoerd,
't Ontsteken van eene wonde; den brand ontsteken; tot
wraak ontsteken. Ziel ge ook overeenkomst tusschen de
verschillende beteekenissen van ontsteken? Let ook nog op.
»Held Michaël, van edien toren ontstoken." J. A. v. d. Goes.
B. Verscheen met een aanzienlijk leger.
Welke beteekenissen heeft verschijnen in 't volgende^
't iïoek is verschenen. De interest is verschenen. Eene
ster is verschenen.
p]en aanzienlijk leger. Een aanzienlijk man. Van aan
zienlijke geboorte zijn. Een aanzienlijk kapitaal. Wat
beteekent aanzienlijk in die uitdrukkingen ? Ziet ge
ook verband tusschen de beteekenis van het b. n. w.
aanzienlijk en die van het w. w. aanzien? Aanzienlijk
is iets, dat door zijne grootte of sterkte aawsieu of oj^sien
veroorzaakt en dus verwondering verwekt. Aanmerkelijk
noemen we iets, dat aan- of opgemerkt verdient te
worden. Aanzienlijk en aa?7?ner/ce/y/c verschillen in graad.
Wat is b.v. grooter: eene aanmerkelijke of eene aan-
zienlijke nienigte ? Wat loopt meer in 'toog: een aan-
merkelijk, ol" een aanzienlijk verschil ?
Om de stad te ontzetten. Wat beteekent deze uitdrukking''
Wat is: iemand van zijn ambt ontzetten? Ik wasgansch
en al ontzet op 't vernemen van die tijding: wat be-
teekent ontzet nu ?
Vermetelheid, Vermetel is afgeleid van 't w. w, vermeten.
Als iemand '/ich in 't meten vergist, vermeet hij zich ;
eene nieuwe meting moet dan plaats hebben. Men kan