Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
stede, 't Woord leger, zooals 't boven voorkomt, is even-
zeer eene afleiding van liggen ; 't beteekent immers
eene gelegerde menigte soldaten.
Legeren —.....'t Leger opbreken; een leger op
de been brengen; een leger van sprinkhanen. Wat
beteekenen deze uitdrukkingen ?
Om den oorlog over te brengen. Het v. z s. om, oorspron-
kelijk ombe, vervolgens door assimilatie omme, heeft
verschillende beteekenissen. ;Zie l^te stukje, pag. 10.)
Omme komt nog voor in : ommekeer, ommezien, omme-
zijde, ommestaand, ommegang. Ommelanden ; doe de be-
teekenis dezer woorden in zinnen uitkomen.
In 't bovenstaande dient om in vereeniging met te tot
aanduiding van het doel. Geef zelf dergelijke voor-
beelden. In het volgende dient om zeker meer, om
de bestemming aan te wijzen: »ik ben gereed om
te vertrekken." Door welk woord zoudt ge gereed hier
kunnen vervangen? En hoe is 't met het gebruik van
om in de volgende zinnen ? Ik ben benieuwd, om den
uitslag te vernemen. Dat is aardig, om te zien. Ik heb
het te druk, om te komen.
Wik ge die boodschap overbrengen ? We meenden,
dat het niet zou uitkomen, maar hij heeft alles over-
gebracht. De Dijbel werd in de volkstaal overgebracht.
Eenen post van de eene rekening op de andere over-
brengen. Wat beteekent overbrengen hier al ?
Aartshertogen. Aarts kan oudste, voornaamste, eerste, ergste
beteekenen. Welke kracht heeft het in aartshertog,
aartsvader, aartsbedrieger, aartsdom, aartsengel, aarts-
bisdom. aartsgierig, aartspriester?
Tot geene geringe verbolgenheid ontstak, 't AVerkw. belgen,
thans zwak, werd vroeger sterk vervoegd; nog een
spoor van de oude vervoeging hebben we in verbol-