Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
geringe verbolgenheid ontstak. IN'auweiijks had hij na het
veroveren van eenige schepen het beleg voor Nieuvvpoort
geslagen, of Albertus verscheen niet een aanzienlijk leger
in het veld, om de slad te ontzetten en de Staatschen Inume
vermetelheid te doen beklagen. Men kwam tot een hoofd-
treffen. en dit was die roemruchtige slag, die de gansche
wereld overtuigde, dat de Nederlanders ook reeds geleerd
hadden, in het open veld en op vijajideliJken bodetn naar
de zege te staan. De schielijke optocht van den Aartshertou
had het leger der Staten, hetwelk nog onversterkt voor
Nieuwpoort lag, in groote verlegenheid gebracht. De slaa
was onvermijdelijk, tenware men had kunnen besluiten tot
eene al te schandelijke vlucht met de schepen, die op de
reede lagen. De nederlaag zou onherstelbaar geweest zijn.
dewijl men l)uiten Ostende in het gansche gewest geene
plaats van eenig gewicht bezat, — en de vijand had Ostende
reeds achter den rug. De Prins zond eenige vaandels en
kornetten vooruit, om, ware het mogelijk, den vijand bij eene
brug wat op te honden, en terwijl deze neergesabeld werden,
gebood hij de schepen zee te kiezen, opdat zijn volk in het
weifelen van de krijgskans zich van dezelve niet bedienen
mocht, om het gevaar te ontwijken. Een grootsche trek van
heldenmoed, die echter, indien hij door't geluk niet gekroond
geworden was. den blaam van roekeloosheid niet zon ont-
gaan hebben.
Si.Mo.n Stvl.
A. Slag hij Nieuxopoort, Een slag is eene reeks yan gevechten.
Zoo spreken we van den slag bij Waterloo, doch van
't gevecht bij Turnhout. Een klein, onbeduidend ge-
vecht noemt men ook wel eene.....
Leger, Dat leger van liggen komt, blijkt u zeker uit het
leger van eenen haas. alsmede uit het woord leger-