Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
doodelijk, ergerlijk, verkieslijk, beminnelijk, verderfelijk,
dragelijk, onmetelijk, schadelijk; geel' bij ieder op. of'
't eene actieve of passieve beteekenis beeft.
De volgende b. n. w. op lijk zijn van z. n. w. gevormd:
adellijk, vorstelijk, vaderlijk, koninklijk, menschelijk, hoof-
delijk, verstandelijk, landelijk; geef de beteekenis ervan
op in verband met die van 't grondwoord.
C.
1. Over. Leid de verschillende beteekenissen van over af
uit het volgende.
Het is al over tienen. De brug ligt over de rivier. IliJ
liep over den weg. Mijn grootvader is al over de tachtig,
't Water liep over den dijk. Malburgen ligt over den
Rijn. Hij was zeer tevreden over mij. S|)reek eens met
hein over die zaak.
2.
In te vullen.
Sidderen van .
branden van . .
blozen van . . .
verkwijnen van
gloeien van . .
juichen van . .
schateren van .
vergaan van . .
omkomen van .
zieden van.....
versmachten van ...
verkleumen van . . . .
blaken van.....
Stampvoeten van . . . ,
schuimbekken van . . .
ineenkrimpen van . . .
zich verkneukelen van ,
schreeuwen van . . . .
7. De slag bij Nieuwpoort.
Prins Maurits was in het jaar 1600 met het leger naar
Vlaanderen getrokken, om den oorlog derwaarts over te
brengen, hetwelk den hoogmoed der Aartshertogen tot geene