Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
il
Als al onze vrienden ons in den steek laten, zijn -vve
.... »De winterwind wiegde in hooge boomen't . . . .
eksternest." Eene woning, die zeer eenzaam staat, heet
wel eene .... woning. Waarom hebt gij alles mee-
genomen en mij niets . . . . ? Laat dat maar aan mij
. . . .; ik zal 't wel in orde brengen. De man is met de
Noorderzon vertrokken en heeft zijne vrotiw en kinderen
hier .... Hij de overhaaste vlucht moest de vijand
al zijn geschut .... Filips de Goede liet zijnen zoon
eenen bloeienden staat en eene welge^
De dood van dien man is een
gezin; voor de ... . weduwe
door bemiddelde bloedverwanten.
In *t algemeen komen
overeen, dat ze beteekenen, kende iets
laat op de plaats, welke hij verlaat. Als de toestand
van hem, die verlaten wordt, verergert, als hij daardoor
in minder gunstige conditie komt, spreekt men van . . .
Ook wanneer men verhinderd wordt, iets mede te nemen,
duidt men dit aan door .... Niet alles inedenemen,
ook aan een ander wat laten, duidt men aan door . . .
Iemand of iets bij zijn vertrek niet medenemen, maar
aan zijn lot overlaten, duidt men aan door . . ., soms
ook door .... En eindelijk, bij den dood, bij overlijden
spreekt men van . . .
B.
I. Gebruik in zinnen:
zetten, bezetten, afzetten, verzetten, voorzetten, voort-
zetten, ontzetten, aanzetten, bijzetten, inzetten, omzetten.
± Eene hedriegelijke stilte is eene stilte, die ... . F^en
aannemelijk aanbod is een aanbod, dat ....
De volgende b. n w. op lijk zijn van w. w. afgeleid: