Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3!»
men het ook wel voor te midden van. voor onder, hij
meer dan twee voorwerpen: »Gij, tusschen kinderen
Ter iieêr gezeten, Wie der Profeten, Komt ü nabij!"
(Ue Schepping van Ten Kate).
Als twee personen iets geheim willen houden, dan
zeggen ze: dat blijft tusschen ons, terwijl in dit zinnetje
tusschen door onder wordt vervangen, indien 't geheim
door meer dan twee personen bewaard moet blijven.
Welk onderscheid is er tusschen de uitdrukkingen:
onder de boomen en tusschen de hoornen ?
Bezen de steenen. Rijzen beteekent hier zeker niet omhoog-
gaan. Die steenen toch waren onbeweeglijk. Hoe ver-
klaart ge dan 't gebruik van rijzen in dezen zin ?
Denk ook aan de verschillende beteekenissen van zich
verheffen.
Die eeuwige bergivind. »Op d' eeuwige Alpen, dik met
sneeuw en ijs omschorst." fllelmers). Dat eeuw oor-
spronkelijk tijd, een onbepaald, zeer lang tijdperk
beteekende, blijkt u zeker uit de beteekenis van eeuwig,
eene alleiding van eeuw. 't Laatste woord kwam vroeger
ook voor in de beteekenis van wet; daaraan herinnert
ons 't woord eega of eegade wettige gade.
Sinds de schepping. «De gansche schepping beeft." (Bellamy).
Wat beteekent schepping in 't bovenstaande ?
Laat in zinnen uitkomen, dat sommige z. n. w. op
ing, van w. w. afgeleid, tweeërlei beteekenis hebben :
rekening, oefening, deeling enz.
Het water deed verstijven. Door welk woord kunt ge ver-
stijven hier vervangen ? Gesmolten boter stolt bij eene
gewone temperatuur. Als de temperatimr beneden
't vriespunt daalt, verandert het water in ijs, m. a. w.
het bevriest. Wat is nu 't onderscheid tusschen bevriezen
en stollen ?