Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Een verlaten kind; eene woning; eene verlatene
vrouw; de winterwind wiegde 't verlaten eksternest.
Heproef de beteekenis dezer uitdrukkingen door om-
schrijving te verklaren.
Ik verlaat mij in deze zaak geheel op u; door bij
mijnen vriend aan te loopen, heb ik mij een weinig
verlaat: Wat beteekent zich verlaten in deze beide
zinnen ?
De teeg voerde hooger en hooger en leidde over eenen bergrug.
Hoe verklaart ge 't gebruik van voeren en leiden in
dezen zin ?
Over eenen bergrug. Men spreekt ook van den rug van
een boek, van een mes, van eenen stoel enz. Hoe leidt
ge de beteekenis van rug in deze gevallen af uit de
gewone ? Ziet ge ook overeenkomst in vorm en eigen-
schap ? Let ook op de plaats, waar zich de rug bevindt.
Houtgroepen verhieven zich. De wind verhief zich.
Welk onderscheid is er in de beteekenis van ziclt
verheffen in beide zinnen ? Een houtgroep is......
Hoe kan groep nog anders voorkomen? Wat beteekent
het w. w. groepeeren ?
B. Van afstand tot afstand beteekent: van het eene (ver-
wijderde) punt tot het andere (meer verwijderde), lüj
eene baan (bij hardrijderijen) plaatst men b. v. van
afstand tot 'afstand palen. De linde staat niet ver
van den voorgevel af: de ruimte tusschen beide heet
afstand. Wat is de afstand tusschen twee tonen ? Eenen
afstand afleggen wil zeggen.......Op vijf passen
afstands — ... . Wat fjeteekent: iemand op eerbie-
digen afstand naderen; iemand op eenen afstand
houden ?
Als men van iets afziet, iets laat varen, iets afstaat.