Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
staartje genoemd). Ook in kwikzilver? En wat zou
nu verkwikken beteekenen? is een slaap altijd ver-
kwikkend?
.\a eene lange droogte worden de dorstende planten
door eene regenbui verkwikt ol' . . . . Wat beteekent
het woord verkmkkelijk?
Een haastig ontbijt — een ontbijt, dat . . . wordt . . .
Een haastig mensch echter is iemand, die......is.
Vergelijk eveneens: eene gevaarlijke ziekte en een
gevaarlijk vijand; eene razende pijn en een msenrf man;
een kalm leven en een kalm persoon; een ijverig werk
en een ijverig mensch; eene vallende ziekte en een
vallend blad.
Wat beteekenen de volgende uitdrukkingen? Haastige
spoed is zelden goed; hoe meer haast, hoe minder
spoed; haastige lui zijn geen verraders.
Wat beteekent haast in: Ik heb haast; ik heb haast gedaan?
Ontbijten. Vroeger beteekende ontbijten: nuttigen, gebruiken,
en toen bezigde men het zoowel van dranken als van
spijzen. Welk verband ziet ge nu tusschen de tegen-
woordige beteekenis en de vroegere? Is het begrip
ruimer ol' enger geworden?
Wat beteekenen de uitdrukkingen: zich op de tanden
bijten; in 't stol' bijten; doode honden bijten niet;
iemand iets in 't oor bijten?
Ziet ge ook verband tusschen bijten en bitter?
Let op 't volgende: een bijtend vocht, een bijtende ■i'^oi,
een bitter drankje, eene bittere droefheid, bitter koud (bij
scherpen wind), bitter bedroefd.
De welige natuur verliet ons. Ging die natuur ons nu
werkelijk verlaten? 01' verlieten wij die welige natuur?
Waarom zou de schrijver bovenstaanden vorm gekozen
hebben?
3 *