Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
B.
i. Lijdbaar, lïjdelij'k, lijdzaam.
Vul een dezer woorden in 't volgende in :
Terwijl men hem op allerlei manieren sarde, bleef hij
zulks toch.....aanzien. Eene pijn, die nog te dragen
is, die geleden kan worden, noemt men eene.....
pijn. Iemand, die zonder morren 't lijden verdraagt, die
in de hoogste mate geduldig is, noemt men......
(ieef nu zelf een voorbeeld, waarin de bovenstaande
synoniemen voorkomen, en beproef 't onderscheid er tus-
schen op te geven.
± Weg.
Geef de beteekenis op van de volgende uitdrukkingen :
Met iemand niet overweg kunnen; iemand in den weg
staan; iemand uit den weg ruimen; iemand op den rechten
weg brengen; hü zal zijnen weg wel vinden; ergens geen'
weg mee weten; den weg van alle vleesch gaan; zijns
weegs gaan.
C.
1. Bij de deur,
aan de deur.
tegen de deur,
tegen zijnen wil.
tegen iets verruilen,
tegen den avond,
hij stond voor mij,
hij stond tegenover mij,
hij ging achter mij.
hij ging achter mij aan.
Verklaar de beteekenis der voorzetsels in bovenstaande
uitdrukkingen.
Welke zijn de verschillende beteekenissen van bij in het
volgende ?
liij de deur; bij ai zijne schatten is bij nog ongelukkig;
bi; 't pond verkoopen; bij monde; bij 't verstand ; bij
God zweren; bij hem zijt gij een dwerg.
I^oswijk ex Walstha. Het Levende AVoord. 11. 4de druk. 8