Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
klaagzang eentonig; dat blijkt n niet alleen uit het
gebruik van de woorden......, maar ook uit den
aard van zoodanig lied.
Drijver heelt ook eene andere, zeer ongunstige beteeke-
nis. Heef daarvan een voorbeeld.
De lofzang van den pelgrim. Verklaar de woorden: lof-
zang, lofgezang, lofdicht, loflied, lofrede, lofgalm.
De pelgrim, vol van ijver, maar lijdzaam.
Vol van ijver en lijdzaam vormen blijkens 't gebruik
van 't woordje maar eene tegenstelling; waarin bestaat
deze dan ? Iemand, die vol ijver, die vurig is, bezit
gewoonlijk weinig geduld. De pelgrim echter, hoe vurig
hij ook reikhalst naar het doel zijner reize, blijft lijd-
zaam, geduldig ; hij verdraagt de eindelooze reeks van
moeielijkheden, aan zijnen tocht verbonden, met ge-
duld, zonder...... zonder.....
't Onverkwikkend pad. Doe de beteekenis van deze uit-
drukking door ontbinding van onverkwikkend duidelijk
uitkomen. (Vergelijk ook bladz. 3t.)
De onsterfelijke stad. Onsterfelijk is iets, dat nimmer
sterft, niet aan den dood onderhevig is, dat eeuwig
blijft bestaan. Hoe kan Jeruzalem dan d' onsterfelijke
stad genoemd worden ? Verklaar ook : de onsterfelijke
goden; door dat werk heeft hij zich OMS<e»-/isZi?'A; gemaakt.
A
1. (iebruik in zinnen: houden, aanhouden, volhouden, be-
houden, inhouden, verhouden, onthouden, afhouden.
2. Doe de beteekenis van de volgende uitdrukkingen in
zinnen duidelijk uitkomen : met mate ; boveiunate ; uiter-
mate; overmatig; onmatig; de maat houden; onder de
maat zijn; buiten de maat gaan; met twee maten meten.