Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Wellen, die nog laven, Hoe kunt ge dat korter zeggen'^
En hoe noemt ge eene öro?ï, die geen water meer bevat
Wellen opsporen. Men kan iemand opsporen, ook hem
nasporen. Kan men ook wellen nasporen?
C. Op de maat. Waardoor wordt hier de maat aangegeven''
Van dat de zon herrijst. Waarom wordt hier herrijst en
niet verrijst gebruikt? [s uan hierpZaa^s-of bepalend ?
Met onvertraagde vaart, met onverhaasten trede.
Trots den langen duur van den tocht, niettegenstaande
de schier onuitstaanbare hitte en den moeielijk te be-
treden grond blijft de kemel rustig doorloopen. met
onvertraagde vaart, d. i. zonder zijne vaait te......
Ten einde het gelijkmatige, het onveranderlijke van
die snelheid duidelijk te teekenen, laat de dichter er
oiuniddellijk op volgen: met onverhaasten trede.
Wordt het gelijkmatige van dien gang nog nader aan-
geduid?
Gelijk de kloknaald tikt. Wat wordt hier bij het tikken
van de kloknaald vergeleken? Wat verstaat men door
de kloknaald? Wat is eene kompasnaald?
Wat beteekent de uitdrukking: iemand op de vingers
tikken ^
Tenzij zich 't lied versnelle. liij welken hoofdzin behoort
deze bijzin? Waardoor kimt ge tenzij vervangen?
Waar ook hij gevoelig 't oor aan biedt. Kan men hier ook
spreken van 't oor leenen? Welk woord wordt door
gevoelig bepaald? Wat beteekent gevoelig in het vol-
gende? Een gevoelig mensch; eene gevoelige les; ik
ben zeer gevoelig voor uwe vriendelijkheid; die man
is gevoelig, ge kwetst hem licht.
De klaagzang. Welk verband bestaat er tusschen dit
woord en 't voorgaande? (iewoonlijk, meestal is die