Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
pen in: den hoed afwerpen; iemand de Irap afwerpen;
het masker afwerpen; zijne ketenen afwerpen; iets verre
van zich afwerpen? Men zegt vaak: die zaak zal schoone
vruchten afwerpen; waarom zoudt ge aficerpen hier
liever door opbrengen of opleveren vervangen ?
Waar de oogen vergeefs een tvaterdrop als uit te lokken pogen.
Hoe omschrijft ge die uitdrukking? liij weglating van
als krijgt de zin eene heel andere beteekenis; welke':"
Waarojn mag uit niet weggelaten worden? Het schoone
weder lokt me er uit. De examinator wist een antwoord
uit te lokken. De voorzitter der vergadering deed zijn
best, orn een voorstel uit te lokken. Wat beteekent uit-
lokken in die uitdrukkingen? Als men menschen tot
zich lokt, hen opwekt »om naderbij te komen of eene
handeling te beginnen, door middel van iels, dat de
zinnen streelt of de begeerte prikkelt," lokt men ze
aan. lirengt men hen daaarbij op den verkeerden weg.
dan verlokt men ze; verlokken heeft dus eene ongun-
stige beteekenis en is synoniem met verleiden.
Met zijn reuk ten dienste staat, In eenen slechten reuk staan.
In eenen reuk van heiligheid staan. Wat beteekenen
deze uitdrukkingen ^
Wellen. Eene wel noemt men ook eene bron. Toch is er
veel verschil. Men spreekt van welpomp, welput, eene
%vel graven Waar 't water boven de oppervlakte der
aarde te voorschijn komt. heeft men eene bron. Wal
verstaat ge door de bronnen eener rivier?
Men spreekt ook wel van eene bron van genot, van
vreugde, van ellende, van bronnen van welvaart. Wat
bedoelt men daarmee? Die schrijver heeft uit goede
bronnen geput: dat wil zeggen......
Wat beteekent opwellen in: Hoe kan er zoo iets in u op-
wellen? Dat is eene opwelling van hem: wat beteekent dat?