Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-2d
't Zadl hem door natuur gewrocht. Wat beteekent die
uitdrukking ? Qeiorocht is door metathesis of ietterver-
springing van 't verl. deehv. van icorken {= werken)
gevormd, en beteekent.....'t Is niet een zaai, door
den mensch vervaardigd, zooals men 't paard oplegt;
't is een zaal, waarmee de kemel geboren wordt;
waarin bestaat dan dat zaal ? Welk verband is er
tusschen zadel en zitten? Wat is een gezadeld paard?
Als men iemand van 't paard werpt, licht men hem
uit den zadel; dat laatste bezigt men ook voor: iemand
overwinnen, iemand op zij zetten, iemand onderkruipen.
Kunt ge de beteekenis van iemand uit den zadel lichten
in laatstgenoemde uitdrukkingen alleiden uit de oor
spronkelijke? Denk hierbij aan de tournooien der Mid-
deleeuwen.
Zijn ruiter. Eenen uit den zadel geworj)en ruiter noemt
men eenen...... Wat is 't onderscheid tusschen
eenen ruiter en eenen ridder? Iloe moet men zeggen:
hij is er ridderlijk of ruiterlijk voor uitgekomen?
B. Boor d'eindeloozen tocht. Waarom kan oneindig hier niet
voor eindeloos gebruikt worden? 't Heelal is.....;
eenen langen, vervelenden tocht noemt men......
Oneindig kan ook als b.w. voorkomen: een oneindig
groot getal; eene oneindig snelle vaart. De Godheid heet
wel d' Oneindige of 't Oneindig Opperwezen. Hij kwelt
me tot in 't oneindige. Wat beteekent oneindig hier al?
Hoe verklaart ge 't gebruik van 't v. z. s. door in
het bovenstaande? Denk eens aan uitdrukkingen als:
in ben er toch door gekomen; hoe kom ik er door;
hoe breng ik dat werk ten einde!
Hem knielend afwerpt. Omschrijf deze uitdrukking zoo.
dat de beteekenis goed uitkomt. Wat beteekent afteer-