Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
koers ~.....En wat verstaat men dan door het
rijzen en het dalen van den koers?
Rijkbevracnt; rijkbegaafd; rijkbedeeld: in deze woorden
heeft rijk zeker de kracht van zeer. Toch zegt het u
nog iets meer. Zon rijk wel evenzeer passen bij woor-
den als misdeeld enz. ? Doe de beteekenis van genoemde
uitdrukkingen in zinnen uitkomen.
Bevracht. Begaan komt van gaan; bedenken van denken
enz., doch hoe zijn w.w. als bezielen, bedijken, bevrach-
ten enz. gevormd ? Vracht kan beteekenen: lading,
last, vrachtgeld, vervoerloon. Welke beteekenis heeft
het in 't w.w. bevrachten? Een schip wordt bevracht.
ook wel beladen, een wagen wordt.....en niet____
En als men te veel in een schip laadt of wel eenen
wagen te veel bezwaart, dan spreekt men van over-
laden, waarin over — te veel.
Ik ben overladen met bezigheden beteekent......
En wat beteekent overlast? Iemand overlast aandoen
wil zeggen: iemand tot last......
Keur van Oosterwaren Oosterwaren staat voor Oostersche
waren, d. i. waren uit het Oosten, uit het Morgenland.
Wat beteekent laatstgenoemd woord ?
Goede waar prijst zich zelve =......Men zegt
daarvoor ook wel: Goede wijn behoeft geen' krans.
Wat beteekent keur in 't volgende ? Gij zult keur heb-
ben ; in dien winkel is overvloed van waren : ge kunt
er te kust en te keur gaan. En wat in keur van
Oosterwaren? Ziet ge ook verband tusschen keur, keuze
en kiezen ?
't Woestijnpaard. Uit het bovenstaande zal 't u wel dui-
delijk zijn, waarom de kameel 't woestijnpaard wordt
genoemd. Verklaar de .samenstellingen: rijpaard, werk-
paard. vrachtpaard.