Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-11
Met onvertraaade vaart, inet overhaasten trede,
<;eiijk de kloknaald tikt, /.ijn weg, tenzij zich 't lied
Versnelle, waar ook hij gevoelig 't oor aan biedt;
De klaagzang, niet altijd eentonig, van den drijver,
or wel, de lofzang, van den pelgrim, vol van ijver
Maar lijdzaam, die aan 't eind van 't onverkwikkend pad
Jeruzalem zal zien, de onsterfelijke stad.
Ilaaar.) I. I'A Costa
A. Zijn kemel, H levend schip. Kr is zeker veel overeen-
komst tusschen eene woestijn en eene zee. 't Zand der
woestijn, door den wind voortbewogen, vormt golven,
door Da Costa zeer eigenaardig .... genoemd. Eene
oiise in de woestijn komt overeen met een .... in
den......De reiziger door de woestijn heeft even-
zeer met gevaren te kampen, als de zeeman, die de
baren klieft. Ken kompas doet in de woestijn even-
zeer dienst als op den oceaan. Moet men voor eene
zeereis zich van versch water voorzien, ook voor eenen
tocht door de woestijn moet men eenen behoorlijken
watervoorraad meenemen. En waarbij kunt ge nu ge-
voegelijk den kameel vergelijken: 't eenige lastdier, ge-
schikt voor de lange, vermoeiende reis der karavane?
En waarom heeft Da Costa den kemel 't levend schip
genoemd? Het levende (de kameel) is hier door't leven-
iooze ('t schip) voorgesteld. Gevoelt ge niet. dat D. C.
juist door die voorstelling den kameel zeer eigenaardig,
echt kenmerkend heeft geteekend?
Zijn koers houdt. Den koers zetten of houden naar wil
zeggen......En wat beteekent dan van koers ver-
anderen, alsmede van den rechten koers afdivalen?
\ Woord koers hebt ge zeker nog wel anders ontmoet,
b. v. de koers der % N.W.S. is 1)2 %: hier is