Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
nioet zij derven: zij lijdt nooddruft. Wat is nu sterker,
armoede oF nooddruft?
Niet een, die haar hoort. Er is één God. Zij speelt een lied.
iJoet een in deze zinnen denzelfden dienst?
Eene bede hooren beteekent zeker niet hetzelfde als
eene bede uerhooren; wat is dan het onderscheid?
A.
1. Adel, adeldom, adelstand.
Vul in het volgende telkens een van bovenstaande syno-
niemen in.
»Wie brieven van.....voor zich zeiven en zijne
nakomelingen heeft verworven, en dus nu van.....is,
de algemeene hoedanigheden van eenen edelman bezit, is
daardoor tevens tot den.....geraakt, tot een hoo-
geren stand dan waartoe hij vroeger behoorde."
De heer A. is van.....De Koning kan.....ver-
leenen, iemand tot den.....verhellen.
Welk van de synoniemen heeft de meest algemeene be-
teekenis en leent zich dan ook tot het figuurlijk gebruik ?
Denk aan de uitdrukkingen: adel van ziel; de adel van
zijn karakter. De adellijke titels en rechten, samen ge-
nomen, noemt men den.....; dit woord is dus meer
de eigenlijke rechtsterm. En eindelijk, in welk der drie
woorden treedt het begrip van adel als stand meer op
den voorgrond?
2. Welk onderscheid is er tusschen 't volgende?
een edel man, ! een klein kind.
een edelman; een kleinkind;
een groot vorst, een rechte hoek.
een grootvorst; j een rechthoek;
eene glazen spuit. j een vlug schrift,
eene glazenspuit; I een vlugschrift;