Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■23
in: Wat staat ons te wachten ? Zich rvachten voor
iemand of iets beteekent......
Tusschen riemen op 't orgel gestrekt. Hoe kan riem nog
anders voorkomen? Let op de volgende uitdrukkingen:
Uit eens anders leder is het goed riemen snijden
Men moet roeien met de riemen, die men heeft. Met
zijn eigen riemen roeien.
Hcmr kind slaapt altoos maar voort. Altoos beteekent niet
precies hetzelfde als altijd. In Bellamy's Roosje luidt
het: «Gij plaagt ook mij altijd" nl. dan. wanneer gij
daartoe gelegenheid hebt. Altoos zou hier niet passen;
gij plaagt mij altoos, zou toch beteekenen.....
Terecht spreekt men van een altoosdurend verwijt;
waarom zou altijd hier niet passen ?
Op 't orgel gestrekt. Wat is strekken hier? Als iemand
eene edele daad verricht, zegt men: dat strekt hem
tot eer. Wat beteekent strekken im ?
Voortslaten. Trots het spelen slaapt hej kind steeds voort.
Of ik al tegen de deur der slaapkamer bonsde, hij
sliep steeds voort. Hier is voort =: . . . . Let ook op:
voortarbeiden. voortbouwen, voortduren, voortgaan, voort-
drijven, voortbrengen, voortplanten. Bezig deze w.w. in
zinnen, zoo. dat de beteekenis van voort telkens goed
uitkomt.
Door geen'' speeldeun gewekt. Wat is een speeldeun? Ver-
klaar ook de woorden : speelgoed, speeldoos, speelgenoot,
speelkaart, speelplaats, speeltafel, speelzucht.
Het treurige lied. Hoe kan een lied treurig zijn ? Wat is
een klaaglied om brood ? Het lied van den nood: waar-
door kunt ge nood hier vervangen ? Van den nood
eene deugd maken. Nood breekt wet. Nood leert bidden.
Wat beteekenen die uitdrukkingen? De arme vrouw
lijdt gebrek; de eerste levensbehoeften, het noodige