Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-2-2
één persoon denken ? Hoe is het b.v. in den zin : Men
zal u morgenvroeg om 6 uur wekken ?
Men is een ottbep. voornaamwoord. Wat dunkt u echter
van 't gebruik van men in den volgenden zin? »Ue
landbouwer zond zijne knechts naar 't veld, om koren
te maaien; nauwelijks was men daar aangekomen, of
eene hevige donderbui barstte los." Zou men hier niet
de waarde hebben van een persoonlijk v. n. w. ?
Geen mensch, die ze aanschouwt. Als ge hier die door
dien vervangt, krijgt de zin eene heel andere betee-
kenis; welke? Zou zien hier dezelfde kracht hebben
als aanschouwen ?
De boom werpt een blad heur toe. Waarom kan loerpen
hier niet door smijten of gooien vervangen worden ?
Wat l>eteekent werpen in 't volgende? De dief werd
gevat en in de gevangenis geworpen.
In allerijl wierp men troepen in de vesting.
Het schaap heeft vier lammeren geworpen.
Wat beteekent de uitdrukking: olie in 't vuur werpen?
Fonklend als goud. Wat is 't onderscheid tusschen fon-
kelen en vonkelen? Denk aan het fonkelend starrenheir
en aan vonkelende takkenbossen.
Het orgel smeekt zacht. Hoe kan het orgel zacht smeeken?
Ziet ge ook onderscheid tusschen vragen en smeeken?
Vraagt of smeekt een krijgsgevangene om lijfsbehoud ?
Noem het tegengestelde van : zacht spreken, eenen zachten
slaap, eenen zachten dood, een zacht verwijt, een zachtheA.
C. De schamele vrouw draait gestadig en wacht. Wat betee-
kent gestadig hier? Noem ook het tegengestelde.
Wat is eene gestadige markt ? En wat beteekent: de
gestadige jager vangt het wild ?
De vrouw draait en wcocht. Wat beteekent loachten