Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
' -iji • r öCROülmuotiiui
moed opgeven; eeneri-'zieke opgeven; hoog van iemands
bekwaamheid ' ^^ J
(V Opgekomen maan .tmgt u%ijne liefde.

Heeft opkomen hfer dezelfde beteekenis"^al^"^^ in: Jïie
kan zoo iets in u o^^oineiL? QI ak ia-de ^tk-ërrTiriu^iig:
tegen iemand opkomen ? Wat is het opkomend ge-
slacht ? Kan een staat ook opkomen ? De maan tuigt
zijne liefde ; üiigeyi staat hier voor getuigen en betee-
kent dus.....
Ons treurig pad. Kan een i)ad treurig zijn ? Hoe verklaart
ge dan die uitdrukking?
De nevelklompen door, l^en klomp is eene vormlooze massa,
b.v. een klomp aarde. Hoe kan Tollens van nevel-
klompen spreken ?
Hebben we in ons klimaat ook nevelklompen?
Uit deez* uithoek. Wat is een uithoek? Wat beteekent
de uitdrukking : op eenen uithoek wonen ?
A.
Eerzuchtig, eergierig
F]en dezer synoniemen in te vullen.
Iemand, die niet tevreden is met de eer, die hij bezit,
die steeds meer eer zoekt te verwerven, noemt men .. .
[emand, die veel zorg wijdt aan 't behoud der eer, die
hij nog bezit, doch die dreigt te verminderen, heet ..;
menig arme, hoe schaarsch zijn deel ook zijn moge,
schaamt zich, een gunstbewijs van anderen te vragen:
daartoe is hij te ... . Veroveraars als Napoleon noemt
ïe stelii«:
ze zuchtten als 't ware naar eer;
hunne eerzucht was niet te bevredigen en ontaarddein
heerschzucht. Toch is er overeenkomst tusschen beide
synoniemen. De blik van den eergierige zoowel als die
van den eerzuchtige is op eer gericht, met dit onder-
HoswuK ex Walstra. Ifet Levende AVoonl. II. 4d(; druk. 2