Boekgegevens
Titel: Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1897 *
4e dr; 1e dr.: 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 831 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204294
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het levende woord: stijl- en taaloefeningen vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hoe vele kruipende uren. Kruipende uren, kruipende hove-
lingen, kruipende planten, kruipende dieren. Wat betee-
kent kruipen in deze uitdrukkingen?
'/! Licht deinst. Hoe verklaart ge die uitdrukking? Wat
is het tegengestelde van deinzen? Zoudt ge deinzen hier
door wijken kunnen vervangen? Welk bijwoord zondt
ge dan bij wijken moeten voegen ? Wat beteekent de
uitdrukking: voor geene gevaren terugdeinzen?
C. Doch schent zijn macht niet aan. Aanschennen staat voor
aanschenden, welk woord beteekent: iemand met geweld
aanvallen, aanranden, b.v. in :
»(leen vijand, die mij aan zal schennen!
Geen woudheer, die mij leed zal doen !'' (Toi.lens.)
Figuurlijk heelt aanschennen de beteekenis van: iemand
bejegenen met smaadredenen, met lasterlijke taal;
't heilige ontheiligen. Wat beteekent het in bovenstaand
vers ? Waarom keurt Barends het raadloos jammer-
klagen al'? Wat beteekenen de woorden: majesteits-
schennis. kerkschennis en heiligschennis?
Hij is van de pokken geschonden; iemands eer schenden;
wat beteekenen die uitdrukkingen ?
Schenden, van schande afgeleid, werd vroeger terecht zwak
vervoegd. Ziet ge ook verband tusschen de beteekenis-
sen van beide woorden, in. a. w., kunt ge de beteeke-
nis van schenden uit die van schande alleiden ?
Door raadloos jamvierklagen. In IC72 was de Uegeering
radeloos, het volk redeloos, terwijl het land reddeloos
scheen. Wat beteekenen die drie b. n. w. ?
Geeft in zijn handen 't op. Wat moet nu opgegeven wor-
den ? Door welk woord kunt ge opgeven hier vervan-
gen ? Wat beteekent opgeven in de volgende uitdruk-
kingen: een raadsel <)])geven; 't spel opgeven; den